Liturgie 17 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 juli in de Biesboschkerk met ds. D.M. van der Wel uit Zoelen.

Aanvangslied Psalm 91: 1 en 2                                

Stil gebed

Votum en groet

Gebed om ontferming

Gezang 473: 1 en 5

Leefregel

Gezang 473: 6 en 7 

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen naar de KND, nemen het Licht mee

Schriftlezing: Efeze 6: 10 t/m 20

Hemelhoog 321: 1, 2 en 3 Wees mijn verlangen (Op toonhoogte 264: 1, 2 en 3)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.


Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer.
U als mijn vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.


Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

.

Uitleg en verkondiging. Thema: Stand houden.

Elb lied 247: 1 en 2 In Gods overwinning

Dienst van de gebeden

Kinderen komen terug

Inzameling van de gaven

Slotlied gezang 304

Zegen, beaamd door gezang 456: 3

Thema: Stand houden

Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Geweld, wapens, oorlog voeren: wij hebben er een aversie tegen. Er is al zoveel wapengekletter; er vallen al zoveel onschuldige slachtoffers. Hoeveel ellende hebben oorlogen niet gebracht? Laten wij eerlijk zijn: wij staan niet te popelen om een gevecht aan te gaan. Trouwens, waarvoor moeten wij ons wapenen? Over welke strijd gaat het dan? Wie is de tegenstander?