Liturgie 17 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 17 januari in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 100: 1, 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Psalm 42: 1

Gebed van verootmoediging

Psalm 51: 7

Wetslezing

Elb lied 209: 1, 2 en 3

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 62: 1 – 5

Psalm 89: 6

Schriftlezing: Johannes 2: 1 – 11  

Gezang 74: 1, 2 en 3

Overdenking

Gezang 166: 1 en 3

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Gezang 166: 4

Zegen

Gezang 456: 3