Liturgie 16 mei Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op zondag 16 mei in de Dorpskerk met ds. A.H. Groen uit Rijsoord.

Psalm 98: 3 en 4

Wetslezing

Gezang 465: 4 en 5

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 14: 23 t/m 31

Gezang 477: 1

Preek: Johannes 14: 27

Elb lied 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 501 (Vrede van God)

Zegen