Liturgie 16 juli Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 juli in de Biesboschkerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 84: 1

Votum en Groet

Psalm 84: 6

Verootmoediging en genadeverkondiging

Elb lied 307: 1 en 3

Leefregel

Psalm 25: 2

Gebed.

Kinderen naar de nevendienst.

Schriftlezing: Gen. 3: 1 – 9

Gezang 395: 1 en 4.

Schriftlezing: Lukas 18: 35 – 19: 10

Gezang 47: 2 en 3

Prediking

Elb lied 208: 1, 2 en 3 (Nederlands)

Dienst der gebeden

Collecte

Gezang 435: 1, 3, 4, en 5

Zegen