Liturgie 16 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 januari in de Biesboschkerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Psalm 122: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Gezang 463: 1 en 2

Gebed van verootmoediging

Leefregel

Gezang 463: 4 en 5

Gebed om verlichting met de Heilige Geest, na dit gebed gaan de kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 6: 7 – 13

Psalm 103: 1

Schriftlezing: Marcus 6: 30 – 44

Psalm 103: 2 en 9

Overdenking

Gezang 355: 1 en 2

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Gezang 474: 1, 2 en 3

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3