Liturgie 16 april Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 april in de Dorpskerk met ds. T. Meijer uit Puttershoek.

Psalm 30: 1

Votum en Groet

Psalm 30: 2 en 5

Verootmoediging en genadeverkondiging

Gezang 473: 1, 2 en 3

Wet

Psalm 119: 37

Gebed

Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Psalm 110

Gezang 392: 3 en 4

Schriftlezing: 1 Corinthe 15: 22-34

Elb lied 136: 1, 3 en 4

Prediking

Gezang 192: 1, 5 en 6

Dienst der gebeden

Collecte

Elb lied 124

Zegen