Liturgie 16 april Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 16 april in de Biesboschkerk met ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Gezang 444

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Psalm 51: 5

Gebed

Lezing OT: Numeri 21: 1 – 9

Gezang 460: 1, 2 en 3    

Lezing NT: Johannes 3: 14 – 21

Gezang 169: 1 en 5

Verkondiging

Gezang 481: 1, 3 en 4

Belijdenis

Elb lied 246: 1 en 2 (Ik bouw op U)

Gebeden

Collecten

Elb lied 79 (Vrede zij u)

Heenzending, zegen en beaming

.

God is liefde

Sommige adoptiekinderen hebben hechtingsproblemen. In de eerste fase van hun leven hebben ze weinig tot geen liefde ervaren. Ze waren niet gewild. Ze weten niet wat liefde is en kunnen die dan ook moeilijk geven. Wie in zijn jeugd opgegroeid is met een strenge God, hecht zich moeilijk aan Hem. Jezus toonde aan dat God liefde is. Aan zo’n God kun je heel erg gehecht raken.