Liturgie 15 okt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 oktober in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een Jeugddienst met het thema: ‘Leef met volle teugen!’ Muzikale medewerking wordt verleend door de band Leef.

Lied voor de dienst: Heer U bent welkom, Opwekking 573

Welkomstwoord

Intochtslied: Happy Day, Opwekking 157

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: Hoop in mij, Reyer

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 37: 1 – 7 en Prediker 9: 4 – 10

Zingen: Raise a Hallelujah, Bethel Music

Overdenking: Leef met volle teugen!

Luisterlied: Leef met volle teugen, Elbert Smelt, Kinga Bán

Geloofsbelijdenis: Wij geloven, Opwekking 747

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Lopen op het water, Opwekking 789

Zegen

Lied na de dienst: Mijn Verlosser leeft, Opwekking 554