Liturgie 15 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 november in de Biesboschkerk met ds. G. Wolters uit Almkerk. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd en wordt dankzegging gedaan.

Psalm 118: 1, 6

Votum en groet

Aanvangstekst

Psalm 118: 8, 9

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Lezing van het formulier

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Gezang 192: 1, 2, 3, 4

Viering van het Heilig Avondmaal

Schriftlezing Jesaja 3: 4-6

Gezang 192: 5

Lofprijzing

Dankgebed

Gezang 192: 6

Schriftlezing 1 Korinthe 15: 1-11

Gezang 210: 1, 4

Verkondiging

Gezang 219: 1, 2, 3, 6

Dankgebed en voorbeden

Elb lied 132

Zegen