Liturgie 15 aug Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 15 augustus in de Dorpskerk met drs. A.L. Kornaat uit Klundert.

Psalm 100 vers 1 en 3

Votum en Groet

Psalm 119 vers 66

Geloofsbelijdenis, antwoord: gezang 91 vers 4

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.

Lezing van de Schriften: Oude Testament de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 53

Gezang 342

Verkondiging. Thema: ‘Dwalende schapen gered..’

Psalm 95 vers 2 en 3

Dankzegging en voorbede

Gezang 399 vers 1

Heenzending en Zegen, antwoord: gezang 456 vers 3