Liturgie 14 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 november in de Biesboschkerk met pastoraal medewerker J. Veltrop uit Vianen.

Psalm 146: 1, 3

Stil gebed                                                                  

Votum en groet           

Gezang 452: 1, 2 (Verlosser, Vriend)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Lezing: Jesaja 38: 1-8 (NBG ’51 vertaling)

Psalm 21: 1, 4 (O Heer, de koning is verheugd)

Lezing: Romeinen 8: 31-39 (NBG ’51 vertaling)

Elb lied 299: 1, 2 (Welk een Vriend is onze Jezus)

Verkondiging. Tekst: Romeinen 8: 37: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.”

Thema: “Even op bezoek”

Psalm 33: 7, 8 (Heil hem, die hoopt)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Geloofsbelijdenis (gesproken)

Gezang 314: 1, 3 (Gij die gelooft)

Gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge)

Zegen gevolgd door gezongen gezang 456: 3