Liturgie 14 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 14 maart in de Biesboschkerk met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland.

Gezang 173: 1, 3 en 5 (YouTube)

Aanvangstekst: 1 Korinthiers 1: 18 (HSV) 

Gezang 177: 1, 2 en 7 (orgel en zangers) 

Gebodslezing: Kolossenzen 3: 1 t/m 17 (HSV) 

Psalm 143: 2 en 9 (orgel en zangers) 

Schriftlezing: Jesaja 53: 1 t/m 5 en Marcus 8: 17 t/m 35 (HSV) 

Gezang 179: 3 en 4 (orgel en zangers) 

Muzikaal intermezzo  (ná de preek, vrij in te vullen door de organist) 

Slotlied: Elb lied 346: 1, 2 en 4  Ik wil zingen van mijn Heiland (YouTube)