Liturgie 14 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 mei in de Biesboschkerk met de heer Arie de Rover. Deze dienst is een jeugddienst met het thema: The power of women. Het jeugdkoor Op Weg verleent muzikale medewerking.

Het koor zingt

Intochtslied: Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen 

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Zingen: Michael W. Smith – Awesome God

Koor
Gebed om opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 2, vers 1 – 10
Samenzang: Opwekking 638 – Prijs Adonai

Overdenking.

Zingen: Opwekking 518 – Heer, U bent altijd bij mij

Geloofsbelijdenis
Koor
Dankgebed en voorbeden
Zingen: Opwekking 845 – De zegen

Zegen
Het koor zingt