Liturgie 14 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 14 februari in de Dorpskerk met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Psalm 25: 6 en 7

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 103: 3 en 5

Geloofsbelijdenis

Elb lied 341

Gebed

Schriftlezing: Johannes 12: 1 – 11

Gezang 178: 1, 3, 6 en 8

Verkondiging

Gezang 181: 4, 5 en 6

Gebed                                    

Collecte

Elb lied 116: 1, 2, 5 en 6

Zegen