Liturgie 14 apr Biesboschkerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Witte Donderdag, 14 april, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze vindt de viering van het Heilig Avondmaal plaats.

Psalm 113: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 180: 1, 2, 3 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Eerste Schriftlezing: Psalm 41

Gezang 88: 1, 3 Mijn God, gewapend tot de tanden

Tweede Schriftlezing: Markus 14: 17 – 42

Preek

Gezang 353: 1, 2 Het hoogste woord daalt uit het licht

Lezing van het avondmaalsformulier

Gezang 353: 3, 4 In twee gedaanten, vlees en bloed

Viering van het Heilig Avondmaal

Gezang 353: 5 O zalig Lam dat voor ons boet

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment

Gezang 353: 6 De enige, drie-eenge Heer

Zegen