Liturgie 13 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 98: 1, 3 

Stil gebed 

Votum en groet

Gezang 434: 1, 2, 3 Lof zij de Heer 

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17  

Elb lied 314 Maak mij rein voor U 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest

Kinderen groep 7-8 naar de KND 

Schriftlezingen: Micha 6: 6 – 8 en Mat. 9: 9 – 13  

Gezang 434: 4, 5 Lof zij de Heer 

Preek

Elb lied 307 Wij die met eigen ogen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Zegen