Liturgie 13 nov Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 november in de Biesboschkerk met voorganger Corné den Breejen. Deze dienst is een jeugddienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Tutti.

Lied voor de dienst: Het koor zingt 1 lied

Welkomstwoord

Intochtslied: Sela – Thuis

Aanvangswoord en groet

Samenzang:  Opwekking 764 – Zegenkroon

Koor: zingt 2 liederen

Gebed om opening van het Woord, vrij gebed

Samenzang: Opwekking 868 – Hoop en redding

Preek (Schriftlezing zit hier in verwerkt)

Samenzang: Opwekking 665 – Tot aan die dag

Gesproken geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbede

Koor: zingt 2 liederen

Collecte

Samenzang: Opwekking 668 – Heer U bent goed

Zegen

Lied na de dienst: het koor zingt 1 lied