Liturgie 13 mrt Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 maart in de Dorpskerk met kerkelijk werker R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Psalm 6: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Gezang 177: 1, 2 en 7

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 13: 1 – 9 

Tekst: Lucas 13: 2 en 4b

Gezang 174: 1, 2 en 3

Verkondiging: ‘Lijden en schuld, kom tot inkeer!’

Psalm 92: 7 en 8

Geloofsbelijdenis

Gezang 399: 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gemeenschappelijk Onze Vader

Collecten

Elb lied 371: 1, 3 en 4

Zegen, beantwoord door gemeente met gezang 456: 3