Liturgie 13 mrt Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 maart in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort. In deze dienst bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal.

Psalm 69: 4 en 5

Stil gebed

Votum en Groet    

Aanvangstekst: 2 Petrus 3: 9: ‘De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’

Elb lied 416, Spoedig zal komen de hemelse Heer

Gebodslezing: Efeze 5: 6 – 20

Psalm 22: 11 en 12

Gebed

Kaars aansteken, lantaarn aansteken, kinderen nodigen. Kinderen gaan naar de Kindernevendienst: God bevrijdt Israël uit Egypte.

Schriftlezingen: Lukas 13: 1 – 9 en Johannes 15: 1 – 8

Gezang 183: 4 en 5

Prediking. Tekst uit Lukas 13: 8: ‘Heer, laat hem ook nog dit jaar staan.’

Gezang 193

Lezing formulier t.b.v. de Viering van het Heilig Avondmaal

Gezang 358: 1

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 313, Heer, ik geef mij aan U volkomen

Zegen

Aandachtspunten als voorbereiding: Zijn wij geduldige mensen? Hoeveel geduld hebben we dan met onze kinderen? – hoe lang mogen ze treuzelen? Hoe dikwijls mogen ze iets verkeerd doen? Hoeveel geduld hebben we met al het praten over een staakt het vuren in Oekraïne – terwijl er niks gebeurt? Hoeveel geduld hebben we met Poetin? Hoeveel geduld moet God met u en jou en mij hebben? Hoeveel geduld moet Hij met ons hebben voordat wij ons geheel aan Hem toevertrouwen?