Liturgie 13 mei Biesboschkerk 09.30u

Liturgie voor de morgendienst op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 93: 1, 4

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 47: 2, 3

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 16: 9 – 20 (HSV)

Elb lied 142, Majesteit, groot is Zijn majesteit

Preek

Gezang 234: 1, 2, Al heeft Hij ons verlaten

Geloofsbelijdenis

Elb lied 141, U hebt de overwinning behaald

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Elb lied 140: 1, 2, 3, Kroon Hem met gouden kroon!

Zegen; gesproken amen