Liturgie 13 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 juni in de Biesboschkerk. Deze dienst is een leerdienst met pastoraal werker P. Mostert en organist Marcel van der Poel.

Gezang 255 vers 1 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Opwekking Lied 167

Gebed

Vier teksten i.p.v. een lezing:

Genesis 1 vers 26

Psalm 33 vers 6

Mattheus 28 vers 19

2 Korinthe 13 vers 13

Opwekking Lied 402

Verkondiging

Opwekking Lied 277

Dankgebed

Opwekking Lied 347, Ik geloof (tegelijk geloofsbelijdenis)

Zegen

Gezang 44 vers 3