Liturgie 13 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van de derde Adventszondag, 13 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 2: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 2: 3, 4

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 2, Opb. 12: 1 – 12

Gezang 125: 1, 2, 5 O kom, o kom, Immanuel

Preek: ‘Kerst betekent oorlog in de hemelen.’

Elb lied 230 U bent mijn schuilplaats Heer

Geloofsbelijdenis

Gezang 127: 1, 2 Gaat stillen in den lande

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Gezang 127: 3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden

Zegen, gesproken amen