Liturgie 13 aug Maranathakerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 13 augustus in de Maranathakerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 33: 1, 2

Votum en groet

Klein Gloria

HH 394: 1, 3 Heer, wij zijn bijeengekomen

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuël 30 (NBV21)

Psalm 69: 1, 2       

Preek

Gezang 362: 1, 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

Geloofsbelijdenis

Gezang 362: 3 Van U is deze wereld, deze tijd

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

HH 402 U maakt ons één

Zegen