Liturgie 13 aug Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 13 augustus in de Biesboschkerk met kand. A. Kornaat uit Klundert.

Lied: Breng ons samen…

Votum en Groet

Gezang 407: 2

Lezen van de Wet des HEERE, antwoord: Psalm 18: 9

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Lezing uit de Heilige Schrift: brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2

Voorbereiding op de verkondiging: Gezang 318: 3, 7 en 8

Verkondiging. Thema: ‘Je bent geen vreemdeling meer, je hebt toegang tot de Vader.’

Antwoord op de verkondiging: Lied: En vele duizenden ontheemd…

Dankzegging en voorbede

Psalm 104: 10

Heenzending en zegen