Liturgie 12 sep Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 september in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is voortzetting van de viering van het Heilig Avondmaal en dankzegging.

Psalm 146: 1, 2

Votum en groet

Psalm 146: 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 242: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Avondmaal

Elb lied 242: 3 Spreek Gij het woord

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 8

Psalm 99: 3, 5

Preek

Psalm 72: 1, 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten

Psalm 146: 4, 5

Zegen