Liturgie 12 nov Maranathakerk 18.00u

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Maranathakerk met ds. A. Hamstra uit Bergen op Zoom

Psalm 107: 1 en 7

Votum en groet

Klein Gloria

Lied Psalm 90: 1 en 2

Gebed om ontferming en om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing Matteus 24: 1-25 (NBV)

Gezang 292: 1 en 2 Liedboek 1973 (oude liedboek) wegen Gods hoe duister zijt gij

Preek

Gezang 462: 1,2 en 4 Liedboek 1973 (oude liedboek) Ontwaak gij die slaapt

Geloofsbelijdenis

Lied 71 Jezus Hij is koning (bundel Joh de Heer)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de gaven

Slotlied 834 NLB

Zegen