Liturgie 12 nov Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 nov in deze dienst is het voorbereiding van het Heilig Avondmaal met ds. G.R.G. v d Neut.

Psalm 148: 1

Stil gebed

Votum en groet

Elb 355 Vader God, ik vraag me af

Gods geboden

Elb 426: 1, 2, 4 Dank U voor de wond’ren die gebeuren

Gebed

Kinderen groep 7-8 naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 49: 7 – 10

Gezang 121: 1, 3, 4 God lof, nu is gekomen.

Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 11 – 6: 2

Psalm 95: 1, 4

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Preek

Elb 409 Ik zie een poort wijd open staan

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Elb 312 Jezus vol liefde (2x)

Zegen