Liturgie 12 mei Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor D.V. zondagavond met ds J.D.J. ten Voorde uit Elburg dit is een jeugddienst.
Thema: eindtijd en de toekomst.
Muziek wordt begeleid door: Tutti o.l.v. Marcel van der Poel

Lied voor de dienst: Het koor zingt 1 lied
Welkomstwoord
Intochtslied: Sela – Huis van vrede
Aanvangswoord en groet
Samenzang: Opwekking 764 – Zegenkroon
Koor: zingt 2 liederen
Gebed om opening van het woord
Schriftlezing: Daniel 7: 13-14 -Mattheus 27: 1-14 -Mattheus 24: 30-31
Samenzang: Opwekking 868 – Hoop en redding
Overdenking:
Samenzang: Opwekking 665 – Tot aan die dag
Gesproken geloofsbelijdenis
Dankgebed en voorbeden
Koor: zingt 2 liederen
Collecte
Samenzang: Opwekking 668 – Heer U bent goed
Zegen
Lied na de dienst: het koor zingt 1 lied