Liturgie 12 maart Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 maart in de Dorpskerk met ds. H.E. Veldhuijzen uit Schelluinen.

Psalm 139: 1, 2

Votum en groet

Gezang 177: 1, 2 5, 6 ‘Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten’

Gebed

Schriftlezing: Johannes 6: 60-71

Psalm 31: 1, 9, 10

Verkondiging

Gezang 47: 1, 3

Geloofsbelijdenis

Elb lied 334 “Eer aan de Vader”

Dankgebed

Collecte

Psalm 33: 7, 8

Zegen

Het thema voor de dienst van zondagavond is: ‘Op het scherpst van de snede’. Het spant erom in Johannes 6: 60-71. Veel mensen zijn weggegaan. Eerst volgden ze de Heere Jezus maar nu niet meer. Dat is verdrietig voor Jezus, alleen de twaalf discipelen zijn nog overgebleven. Jezus vraagt aan hen wat ze doen: weggaan of blijven? Een spannende vraag, ook voor ons.