Liturgie 12 maart Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 maart in de Biesboschkerk met ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk (NB).

Psalm 1: vers 1 en 2

Votum/groet

Gezang 181: vers 1 en 4 (Noem de overtreding)

Wetslezing

Gezang 181: vers 5, 6

Gebed

Kindermoment

Elb lied 466 (Onze Vader)

Schriftlezing: Genesis 2 vers 4 t/m 18 en Openbaring 22 vers 1 t/m 5

Gezang 184: vers 1, 3, 6 (Met de boom des levens)

Verkondiging

Elb lied 304 (Vader vol van vrees)

Dankgebed

Elb lied 123: vers 1, 2, 4 (Lichtstad met uw paar’len poorten)

Zegen

.

Het thema voor de dienst is ‘Gods grote reddingsplan.’ We leven in de Lijdenstijd en staan stil bij de weg van Jezus. We proberen dit gebeuren in een groter geheel plaatsen, waarbij we letterlijk bij het begin zullen beginnen en bij het einde zullen eindigen. We lezen uit Genesis 2 en Openbaring 22.