Liturgie 12 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 12 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. Deze dienst is een gezinsdienst met het thema: ‘De balk en de splinter… zeg maar niks meer?!’ Tijdens de dienst markeren we de overstap van drie kinderen van de kindernevendienst naar de 12+ club en catechese.

Psalm 98: 1,2 en 3

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 430 Een wijs man

Tien geboden in eenvoudige taal

We hebben allemaal wat (Elly & Rikkert van album ‘Een boom vol liedjes’)

Gebed

Opwekking 488 ‘De kracht van Uw liefde’

Lukas 6: 36 – 45 (BGT)

Opwekking 802 Hier is mijn hart, Heer

Preek: ‘De balk en de splinter… zeg maar niks meer?!’

Ik wens jou (Trinity)

Overstapmoment groep-8-kinderen van de kindernevendienst

De zegen van God (Opwekking Kids 311)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment en luisterlied

Opwekking 764 ‘Zegekroon’.

Zegen; beantwoord met gesproken amen