Liturgie 12 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 februari in de Dorpskerk met ds. A.J. Molenaar uit Woudrichem.

Psalm 97: 1, 3 ‘Groot koning is de Heer’

Stil gebed – Votum en Groet

Psalm 97: 5, 6

Gebed

Schriftlezingen: OT: Leviticus 13: 45-46 ‘regels voor wie melaats is’ en NT: Markus 1: 40-45 ‘reiniging van een melaatse’.

Gezang 170:1,2 ‘Meester, men zoekt u wijd en zijd… Arts aller zielen’

Verkondiging

Elb lied 302  ‘Heer ik kom tot U… onrein… o Jezus, raak mij aan’

Geloofsbelijdenis

Elb lied 351: 1, 3, 5 ‘vreugde, vreugde, louter vreugde’ (‘Ode an die Freude’ uit 9e symfonie van Beethoven. Let op de inzet van regel 7!)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Psalm 103: 1, 5, 9 ‘…die u geneest, die uit het graf uw leven/verlost’

Zegen, beantwoord met gezang 456: 3 (‘amen, amen, amen, dat wij…’)