Liturgie 12 dec Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de derde Adventszondag. 12 december, in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 24: 1, 2

Votum en groet

Psalm 24: 3, 4

Gods geboden: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 454 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Kindermoment “Tel je mee?”, luisterlied, start kindernevendienst

Schriftlezing: Markus 9: 33 – 37

Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht

Preek

Elb lied 279 Wij blijven geloven, dat onder miljoenen

Gedenken Kees van Esch en Janny Steffen – Slingerland

Gezang 14: 3 De Heer is mijn Herder

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Kinderen uit de kindernevendienst komen weer terug

Collectemoment

Psalm 24: 5

Zegen