Liturgie 11 sept Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 september in de Dorpskerk met ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Elb lied 302

Stil Gebed

Votum en Groet

Psalm 92 vers 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Gezang 291 vers 1 en 2

Formulier Heilig Avondmaal

Gereed maken van de Tafel met gezang 14 vers 1 en 2

Viering

Afsluiting Viering met gezang 182 vers 1 en 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Lucas 15: 11 – 24

Psalm 119 vers 12 en 40

Verkondiging: thema: “Jezus’ eten en drinken met zondige mensen.”

Elb lied 313

Dankgebed/voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 257

Zegen

Gezang 456 vers 3