Liturgie 11 juni Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 juni in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal.

 

Psalm 33: 1 

Votum en groet

Psalm 33: 2 

Gods geboden: Romeinen 13: 8 – 12, 14: 7 – 8  

Elb lied 314 Maak mij rein voor U 

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de heilige Geest 

Kindermoment

Schriftlezingen: Exodus 29: 38 – 43 en Filippenzen 2: 14 – 18  

Elb lied 242: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Overdenking 

Elb lied 242: 3 Spreek Gij het woord 

Lezing tweede deel Avondmaalsformulier

Gezang 360: 1, 2 Heer, wij komen vol verlangen

Viering van het heilig Avondmaal

Gezang 481 O grote God die liefde zijt (in geval van 5e tafel: Gezang 487: 1, 3 De Heer heeft mij gezien)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 203 Genade, zo oneindig groot (alle 4 coupletten) 

Zegen