Liturgie 11 juni Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 juni in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en doen we dankzegging.

Psalm 75: 1, 7 

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 434: 1, 2 Lof zij de Heer 

Geloofsbelijdenis 

Gezang 434: 3

Voortzetting viering heilig avondmaal

Gezang 434: 4, 5

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest 

Schriftlezing: 1 Samuël 28 

Psalm 121: 1, 2 

Preek: Saul bij de vrouw in Endor

Elb lied 374: 1, 2 O Heer, mijn God 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten 

Elb lied 374: 3  

Zegen