Liturgie 11 juli Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 4 juli in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker uit Dussen.

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 209: 1 en 2
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Zingen: Psalm 32: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing 1: Psalm 32: 1 – 5
Schriftlezing 2: Handelingen 9: 1 – 20
Zingen: Gezang 308: 1 en 3

Overdenking

Zingen: Evangelische Liedbundel 213: 1, 3 en 5

Dank- en voorbeden

Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 443: 1 en 3
Zegen
Zingen: Gezang 456: 3