Liturgie 11 feb Dorpskerk 18.00u

Voortzetting Heilig Avondmaal en dankzegging.

Liturgie voor de avonddienst van D.V. zondag 11 februari met ds. G.R.G .van der Neut.

Zingen: Psalm 91: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Gezang 301: 1, 2 Wij moeten Gode zingen

Geloofsbelijdenis

Zingen: Elb 186a  Leid mij, Heer

Viering heilig avondmaal

Lezen: Psalm 103: 13

Zingen: Gezang 360: 1, 2, 3 Heer wij komen vol verlangen

Gebed van dankzegging en om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 3: 17 – 21 (tekst voor de preek: vers 21)

Zingen: Psalm 31: 1, 6

Preek

Zingen: Gezang 301: 3, 4, 5 Al leeft Uw volk verschoven

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Zingen: Gezang 300: 1, 5, 6  Eens, als de bazuinen klinken

Zegen