Liturgie 11 dec Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 december in de Biesboschkerk met spreker Pieter Jan van der Wolf uit Zuid-Scharwoude. Deze dienst is een jeugddienst met het thema ‘Geestelijke strijd’. De muzikale begeleiding is in handen van Kingdom.

Lied voor de dienst: Ik loop de wedloop – Opwekking 564

Welkomstwoord

Intochtslied: Wie vrees ik nog – Opwekking 760

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Samenzang: Zegekroon – opwekking 764

Gebed om opening van het Woord

Samenzang: De strijd behoort u toe / Battle Belong

Overdenking: ‘Geestelijke strijd’ inclusief schriftlezing Nehemia 4, vers 1 – 15

Samenzang: Hoor O Israël – Opwekking 368

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Samenzang: Uw liefde wint elke strijd – Opwekking 813

Zegen

Lied na de dienst: Amazing Grace – Trinity