Liturgie 11 apr Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 11 april in de Dorpskerk met ds. K. van Velzen en organist/pianist Marcel van der Poel. Deze dienst is een Leerdienst, het thema is: ‘Opstandingskracht in de praktijk.’

Psalm 130: 1, Uit diepten van ellende

Stil gebed   

Votum en groet   

Gezang 163, Ik bouw op U

Gebed   

Eerste Schriftlezing: 1 Cor. 10: 12 en 13
Tweede Schriftlezing: 2 Cor. 1: 8 t/m 11  

Opwekking 42, ‘k Stel mijn vertrouwen op den Heer mijn God  

Verkondiging   

Psalm 142, Tot God den Heer hief ik mijn stem  

Geloofsbelijdenis   

Weerklank 183, U zij de glorie  

Gebed   

Luisteren naar: ‘I praise You in the storm’ 
Collecte   

Opwekking 585, Er is een dag  

Zegen