Liturgie 11 apr Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op zondag 11 april in de Biesboschkerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen aan den IJssel.

Psalm 81: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 81: 3 en 4

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Gezang 466: 1

Wet

Psalm 136: 1, 2, 12 en 13

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 30: 18-21 (NBV-2004)

Psalm 33: 7

Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV-2004)

Psalm 33: 8

Prediking: ‘De Heer wacht op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.’ – Jes. 30: 18

Gezang 218: 1, 2, 6 en 8

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Gezang 215

Zegen

Gezang 456