Liturgie 10 sept Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 september in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Psalm 84: 1 

Votum en Groet

Psalm 84: 5, 6 

Gods geboden

Elb lied 452, Jezus is de goede Herder

Gebed om de opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest 

Kindermoment, kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezingen: Filippenzen 3: 7 – 12   

Elb lied 90: 1, 2, Wat mij dierbaar was 

Overdenking 

Elb lied 90: 3, En wanneer ik deel

Lezen 2e deel vh Avondmaalsformulier

Gezang 415: 1, 2, Komt nu met zang van zoete tonen

Viering Heilig Avondmaal

Gezang 366, Gij zijt mijn goed

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment 

Elb lied 186A, Leid mij, Heer 

Zegen