Liturgie 10 sept Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 september in de Dorpskerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. In deze dienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

Gezang 360: 2, 3

Stil gebed

Votum en Groet

Psalm 25: 2, 4

Formulier/inzettingswoorden en gebed

Psalm 32: 3, 4

Voortgezette bediening Heilig Avondmaal

Psalm 136: 12

Gebed

Schriftlezing: Lukas 16: 1 – 8

Psalm 65: 4, 5

Preek

Psalm 33: 7

Gebed

Gezang 476: 2, 5

Zegen