Liturgie 10 maart De Bron (t.o.Dorpskerk) 18.00u

Liturgie voor de zondagavonddienst van D.V. 10 maart met ds. G.J. van Beek uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 3

Aanvangstekst: Mattheüs 14: 25 t/m 27    (HSV)

ELB 448    (Je hoeft niet bang te zijn…)

Gebed

Schriftlezing: Marcus 10: 32 t/m 45       (HSV)

Psalm 119: 3, 17 en 53

Verkondiging

Gezang 175

Geloofsbelijdenis   (uitgesproken)

Psalm 107: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 173

Zegen   (amen gezongen)