Liturgie 10 juli Dorpskerk 10.00 uur

Geplaatst op 6 juli  2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de morgendienst van zondag 10 juli in de Dorpskerk met pastoraal werker H. Dekker.

Welkom en mededelingen ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4 – Zingt een nieuw lied voor God den Here

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 1 en 2 – Wees mijn vooruitzicht 

Gebed

Zingen: Evangelische Liedbundel 167: 3 en 4 – Wees Gij mijn pantser

Leefregel

Zingen: Gezang 330: 3 – Gemeente, aan wier aardse handen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest


Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 28: 1 – 10 

Zingen: Gezang 326: 3 – Maar wie op ’t woord vertrouwen

Schriftlezing: Titus 3: 3 – 6

Zingen: Psalm 146: 1 en 3 – Zing, mijn ziel, voor God uw Here

Overdenking

Zingen: Gezang 443: 1 en 3 – Liefde Gods, die elk beminnen

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Inzamelingsmoment van de gaven

Zingen: Gezang 460: 1, 3 en 5 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen