Liturgie 10 juli Biesboschkerk 18.00 uur

Geplaatst op 9 juli 2022 door Johan Maaskant

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 juli in de Biesboschkerk met ds. C. Hendriksen

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied:                        Psalm 116 : 1, 3 en 8

Stil gebed

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   Evang. Liedb. 242 : 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing:                          Openbaring 3 : 7 – 13

Zingen:                                   Gezang 460 : 1, 3 en 5

Verkondiging

Zingen:                                   Evang. Liedb. 382 : 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen:                                   Psalm 89 : 1 en 3

Gebed.                                   

Aanbeveling (digitale) collecte.

Zingen:                                   Gezang 314 : 1, 2, 3 en 4

Zegen

Zingen:                                   Gezang 456 : 3

Orgelspel