Liturgie 10 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van 10 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 146: 1, 3

Votum en groet

Gezang 427: 1, 2, 3 Beveel gerust uw wegen

Wetslezing: Exodus 20: 1 – 17

Elb lied 422: 1, 2, 3 Als je geen liefde hebt voor elkaar

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Lukas 14: 25 – 35

Psalm: 86: 4, 5

Preek

Gezang 473: 1, 3, 4 10 Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige (2x)

Zegen; gesproken amen.