Liturgie 10 apr Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 10 april in de Dorpskerk met ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. In deze dienst is er voorbereiding op de viering van het heilig Avondmaal van Witte Donderdag.

Gezang 435: 4, 5
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 105: 2, 16
Geloofsbelijdenis
Gezang 355: 4, 5
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 21: 1-11
Psalm 24: 4, 5
Preek
Psalm 118: 7, 9
Formulierlezing
Gebed
Gezang 360: 1, 2
Zegen