Liturgie 1 okt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 oktober in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. 

Liturgie:
Afkondigingen
Zingen: Psalm 117
Votum en groet
Zingen: ELB 34B Hinnee matov
Gods geboden
Zingen: Gezang 488B: 1, 2, 4 Zolang er mensen zijn op aarde
Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Schriftlezing: Matteüs 15: 21 – 28
Zingen: OTH (2015) 361 Sjaloom chaverim (eenvoudige tekst, zal ik vooraf opnoemen vanaf de kansel)
Preek
Zingen: ELB 404 De woestijn zal bloeien
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
De kinderen komen terug
Collecten
Zingen: ELB 195 Gods volk wordt uitgeleid
Zegen