Liturgie 1 nov Dorpskerk 19.30u

Liturgie voor de avonddienst op Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 1 november in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

Psalm 65: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 390: 1, 2 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 65

Psalm 65: 3, 4

Preek

Psalm 65: 5, 6

Geloofsbelijdenis

Elb lied 328 Breng dank aan de Eeuwige

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Elb lied 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen